Hyvä perintätapa

Mikäli joku ihminen tai yritys ei maksa laskujaan, saataviaan voi pyrkiä perimään joko itse tai perintätoimiston välityksellä. Perintätoimiin on syytä ryhtyä nopeasti, jos maksua ei suoriteta huomautuskirjeestä huolimatta. 

Jos velallinen ei kehotuksista huolimatta maksa velkaansa vapaaehtoisesti, velkoja voi viedä asian lopulta ulosottoon asti. Sitä ennen täytyy saataviaan kuitenkin yrittää periä. Perintätoimissa on aina syytä muistaa hyvä perintätapa.

Perintätoimille on oltava peruste 

Ennen kuin perintätoimiin ryhdytään, velkojan on syytä varmistua, että perintätoimille on olemassa peruste. Saatavan on pohjauduttava aiempaan velkasuhteeseen, joka on yksilöitävä perinnässä. Pelkkä maksukehotus tai perintäkirje ei voi olla saatavan perusteena. 

Perinnässä ei saisi käyttää velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Vanhentunutta, muusta syystä lakannutta tai perusteetonta saatavaa ei saa lähteä perimään. Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta velan erääntymispäivästä.

Perinnässä yhteydessä ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista eikä myöskään aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa.

Velallisen on tarpeen vastata maksuviivästyksestään, mutta niiden seurausten pitää olla suhteessa viivästyksen laatuun. Velkojan ei tule hyötyä velallisen viivästyksestä. Perintää ei myöskään saa pitkittää tai viivyttää tarpeettomasti.
 

Asia pitää pyrkiä sopimaan 

Asia pitäisi ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan sopimalla ja mahdollisimman pienin haitoin. Useimmiten tämä tarkoittaa uudesta maksupäivästä sopimista tai kokonaan uuden maksuaikataulun tekemistä. 

Jos uudesta maksuajasta on sovittu, velalliselle ei pidä lähettää alkuperäiseen maksuaikatauluun perustuvia maksukehotuksia. Velalliselle ei myöskään saa perinnän yhteydessä tarjota uutta sopimusta tehtäväksi.

Jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa ja esittää sille asianmukaisen perusteen, vapaaehtoista perintää ei saa jatkaa ennen asian selvittämistä. 


Arvioi ensimmäisenä tämä viesti

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tagit: raha-asiat, oikeudellinen perintä, velkominen, perintä, hyvä perintätoimisto
Kategoriat: talous

0 Kommentteja
Toimet: S-posti | Kestolinkki | RSSRSS comment feed

Kommentointi on suljettu